"OM NAMO BHAGAVATHE VASUDEVAAYA, DHANWANTHARE AMRUTHA KALASA,
HASTHAAYA SARVAMAYA VINAASAAYA, THRILOKYA NAADHAAYA MAHAVISHNAVE NAMAHA!”

Nearby Temples

Mullakkal Sree Bhagavathy Temple