"OM NAMO BHAGAVATHE VASUDEVAAYA, DHANWANTHARE AMRUTHA KALASA,
HASTHAAYA SARVAMAYA VINAASAAYA, THRILOKYA NAADHAAYA MAHAVISHNAVE NAMAHA!”

Daily PoojasTemple Timing


Morning

Temple opens 5 AM
Ushapooja 6 AM
Pandeeradi Pooja 8 AM
Uchapooja 10 AM

Evening

Temple opens for evening poojas 5 PM
Deeparadhana 6 PM
Athazha Pooja 7.30 PM
Temple closes 8 PM

Temple will be closed between 11.00 am to 5.00 pm and reopens at 5.00 pm